Kod tumačenja Arkana, zbog obrnute tarot karte vrlo je važno kako se tarot karte miješaju, pa stoga ću opet napraviti mali osvrt na to.

  1. Prije samog miješanja tarot karte posložiti da sve stoje uspravno.
  2. Jednu polovinu okrenite naopačke i stavite je na dugu polovinu.
  3. Dobro promiješajte karte.
  4. Ovaj postupak treba ponoviti još dva puta.
  5. Na ovaj način karte se miješaju svaki put kada ih koristite.

Iz istog razloga treba paziti da zadržimo pravi smjer izvlačenja. Tarot karte treba okretati slijeva nadesno (ili obrnuto), ali ne od gore prema dolje ili od dolje prema gore jer bi se tada karte pokazale preokrenute u drugom smjeru od smjera izvlačenja odnosno uspravna karta postala bi obrnuta i dobila drugo značenje.

Otvaranje i tumačanje tarota

Za najjednostavnije otvaranje potrebne su osim tarot karte zainteresiranog, još samo dvije karte. Ovo otvaranje daje odgovore samo na jednostavna pitanja.

Izvucite tarot kartu zainteresiranog ili pitatelja i stavite je na stol. (Karta koja predstavlja zainteresiranog ili pitatelja najčešće je Kralj ako se tarot tumači muškarcu, a Kraljica ako se tumači ženi). Promiješajte ostatak i gornju kartu stavite na desnu, a slijedeću kartu na lijevu stranu od glavne tarot karte. Tarot karta s lijeve strane uvijek predstavlja budućnost, (ne smeta ako ste strane i zamijenili), a desna prošlost. Evo jednog primjera. Pretpostavimo da je pitanje glasilo ovako: hoće li se moj financijski saldo poboljšati slijedeće godine? Poslije pravilnog miješanja i izdvojene tarot karte zainteresiranog, pretpostavimo da ste dobili slijedeće karte:

  • Osmica mačeva, s lijeve strane
  • Svijet (XXI), s desne strane

Prvo tumačimo tarot kartu koja objašnjava prošlost, dakle krećemo od Svijeta, a koji ima značenje uspjeha i putovanja do željenog cilja. Osmica, koja ovdje simbolizira budućnost, može se tumači kao kriza koja često nameće ograničenja i suzdržanost. Odgovor na postavljeno pitanje glasi: u prošlosti je bilo izvjesno da ćete imati financijskih uspjeha i da ćete ostvariti ono što ste željeli, ali slijedeće godine proći ćete kroz financijsku krizu koja će ograničiti vaša djelovanja. Ako ste prije bacanja odredili da vam karta s lijeve strane označava prošlost, a s desne budućnost, tumačenje je drugačije i to ovako: u prošlosti ste bili u financijskoj krizi, ali već slijedeće godine situacija se popravlja i bliži ste ostvarenju vaših želja i postizanja financijskog uspjeha. Ovo otvaranje može se proširiti i na treću kartu, koja će označavati sadašnjost. Na ovaj način brzo ćete naučiti tehniku kombiniranja značenja tarot karata u konkretnu cjelinu.

Otvaranje tarota “Za sutradan”

Za otvaranje tarot karata “ZA SUTRADAN” koristimo samo dvadeset i dvije tarot karte Velike Arkane zbog lakšeg razumijevanja mehanizma asocijacija.

Pitanje: Hoće li mi sutrašnji dan, npr. 30. ožujak, biti dobar ili loš?

Postupak kod otvaranja tarota “Za sutradan”:
Promiješati karte na objašnjen način na početku, izbrojite, počevši od prve, onoliko karata dok ne dođete do broja dana koji vas zanima, a ako je broj veći od broja (Velika Arkana koju  koristimo ima 22 tarot karte) Arkana koje nam stoje na raspolaganju, vraćamo se ponovno na prvu i brojimo do željenog broja pa tu tarot kartu stavimo na stranu. Zatim poklopimo snop karata, bez miješanja te istim postupkom izvučemo broj mjeseca.

Praktičan primjer: 22+8=30 to je željeni dan, a treća karta je željeni mjesec (ožujak).

Na ovaj način smo dobili dvije tarot karte za odgovor s time da će prva pružiti općenit odgovor na postavljeno pitanje, druga će malo bolje precizirati situacije koje su pred nama-vama ili će pojačati ili ublažiti sud. Za eventualnu potvrdu odgovora ili pojašnjenje može se otvoriti naredna tarot karta iz odloženog snopa.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (535 ocjena)