Tarot online

tarot online

Tarot online je izraz koji se odnosi na prisutnost tarota na internetu. Tarot online je novi oblik pristupa tarotu. Tarot online se postepeno počeo razvijati nedugo nakon pokretanja World Wide Weba. Danas su aktivne na tisuće web stranica koje su posvećene tarotu. S dolaskom interneta mnogi obožavatelji tarota su uvidjeli priliku ne samo da oglašavaju svoje usluge nego i da se brzo povežu s ljudima koji njeguju slične afinitete. To je, pak, dovelo do rasta broja web stranica posvećenih ovoj temi i do razmjene informacija putem raznih foruma, platformi koje dozvoljavaju objavu video zapisa i slično.

Tarot online kao mjesto zabave

Na internetu je moguće pronaći sve i svašta. Pojedine web stranice su mrtvački ozbiljne kada je u pitanju kvaliteta objavljenog sadržaja dok druge stranice više njeguju zabavni karakter tarota. Iako će većina tumača tarota tvrditi da tarot nisu igraće karte i da im treba prići s dužnim poštovanjem, internet je mjesto na kojemu je izuzetno teško nešto takvo kontrolirati. Nije grijeh niti je zločin pristupiti tarotu i sa zabavne strane, ali to neminovno vodi ka padu kvalitete tumačenja. Tarot online odnosno onaj dio koji je posvećen tarotu kao obliku zabave posjetiteljima nudi svašta-nešto. Primjerice, negdje se može naići na zanimljive programe koji pitaču pružaju automatski odgovor. Dovoljno je kliknuti jednom. Program će izbaciti jednu ili više karata te će dati kratko tumačenje. Nije uputno previše se oslanjati na ove programe. Ako se žele dobiti pravi odgovori bolje je kontaktirati tumača od krvi i mesa.

Tarot online vs. tarot uživo ili preko telefona

Tarot online ima svojih prednosti u odnosu na tarot uživo ili preko telefona. Tarot online omogućuje da se odgovori na svakojaka pitanja dobiju brzo pa i kvalitetno, ali samo pod uvijetom da pitač ima pristup savjetniku. Primjerice, da mu može poslati upit preko e-maila ili neke od društvenih mreža. Sve ostalo, a to znači softveri koji nasumično biraju karte ne predstavlja pouzdanu metodu. Stvar je u tome da tarot karte vole prirodnost. Dakle, direktan kontakt između pitača i savjetnika je najbolja solucija.

Tarot online je budućnost tarota

Tarot online sasvim sigurno predstavlja pravac u kojemu će se proučavatelji kao i korisnici tarota kretati. Za pretpostaviti je da će s razvojem tehnologija biti omogućeno da klijenti i savjetnici na neki novi način stupe u kontakt ili da ljubitelji tarota još efikasnije razmjenjuju iskustva i znanje.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (410 ocjena)