Tarot da ne

Tarot da ne

Tarot da ne je naziv za tehniku otvaranja tarot karata. Poznato je da se tarot karte mogu otvoriti na veliki broj načina. Sve ovisi o cilju kojega tumač želi postići. Svaka tehnika ima svoje dobre i loše strane. Najčešće, otvaranja koja obuhvaćaju sve ili barem većinu karata se koriste prilikom dobivanja uvida u pitanja općeg karaktera ili kada se želi ići u daleku budućnost. Otvaranja koja podrazumjevaju manji broj karata ili samo jednu kartu obično se koriste prilikom dobivanja uvida u aktualna događanja i eventualno ako se želi zakoračiti u bližu budućnost.

Tarot da ne – smisao tehnike

Tarot da ne spada u skupinu jednostavnih tehnika otvaranja karata. Tarot da ne se tiče samo jedne karte. Da, moguće je iz špila koji broji na desetine karata izvući samo jednu. Kako smo maloprije naveli, ovisi što se želi postići. Samo jedna karta se ponajviše odnosi na aktualna zbivanja u sadašnjosti i kada se želi samo malo otići “unaprijed”.

Tarot da ne – moguća pitanja

Tarot da ne je tehnika koju se može iskoristiti za poveći broj pitanja. Vrlo je važno da pitanje bude jasno sročeno i da se tiče sadašnjega trenutka ili bliske budućnosti. Naredna pitanja dolaze u obzir: “Da li ću sutra položiti ispit?”, “Kako će proći poslovni sastanak kojemu ću prisustvovati za par dana?”, “Zašto sam danas jako tužna?”, “Kako da pomognem sebi da današnji dan što lakše prebrodim s obzirom da me na poslu očekuje veliki psihički pritisak?” itd.

Tarot da ne – dobre i loše strane ove tehnike

Tarot da ne je izuzetno pozitivna tehnika zato što nudi sažet odgovor. Ovdje nema visoke filozofije. Automatski se ulazi u srž problema. Mnogi korisnici tarota se najčešće žale da dobivaju isuviše općenite odgovore i da im se prečesto docira. Ovdje toga nema. Ponovno naglašavamo da ovu tehniku treba pažljivo koristiti jer ona u mnogim situacijama nije dovoljna. Tarot da ne ima i svoju lošu stranu. Prije svega, pošto se radi o jednostavnoj tehnici otvaranja osoba vrlo lako može upasti u zamku da više puta otvori po jednu kartu na isto pitanje. Nemojte ovo raditi! Jednom je dovoljno. Nadalje, tarot da ne nije u stanju dati kvalitetan odgovor baš uvijek. Štos je u tome da su mnoge životne situacije jako zapetljane da bi se mogao dati brzi odgovor. Ovdje dolazimo do novoga nedostatka. Tarot da ne, zbog ograničenoga značenja samo jedne karte, njeguje crno-bijeli pogled na život. Da li je nešto točno ili nije, da li će nešto biti ili neće, uvelike sputava razumijevanje situacije. Ovo posebice vrijedi kod pitanja o zapetljanim međuljudskim odnosima.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (361 ocjena)