Što je mala arkana

Što je mala arkana

Što je mala arkana, možda malo putovanje kroz svakodnevne probleme

Može se reći da se velika arkana više bavi sudbinom, a mala arkana pokriva svakodnevicu, pa ako je velika arkana veliko, životno putovanje, onda što je mala arkana, možda malo putovanje kroz svakodnevne probleme i više se bavi ljudskim odlukama i postupcima, te njihovim posljedicama. Obzirom da je mala arkana i nastala puno kasnije od velike arkane, odmah je nekako i dobila status malih pomagača u kompletnom otvaranju karata na bilo koje postavljeno pitanje.

Što je mala arkana i zašto je lakše raditi sa kompletnim špilom, na to je jednostavan odgovor, karte male arkane proširuju značenja velike arkane, nekako podcrtavaju ono bitno, a ne tako očito i pojašnjavaju kako možemo iskoristiti povoljne aspekte i svoje sposobnosti za lakši i sretniji život na zemlji. Velike arkane se bave sudbinskim utjecajima na čovjeka, a male arkane čovjekovim odgovorima na izazove sudbine. U malim arkanama nema duhovnih karata, ali ima astroloških i planetarni utjecaja.

Što je mala arkana i koje je značenje dvorskih karata

Da tarot nije tako tajnovit i zagonetan, ne bi bio tako intrigantan, zato se i mnogi istraživači pitaju kako se u velikoj arkani našao budala (luda), varalica (mag), vrag i papa na jednom mjestu, ali sve to pojašnjava čovjekovo duhovno iskustvo na zemlji. Što je mala arkana i koje je značenje dvorskih karata mnoge zbunjuje pa se pitaju znači li po dvorskim kartama da će uvijek biti malobrojne bogate elite (samo 16 karata) koja upravlja svijetom.

Što je mala arkana i kako tumačiti dvorske karte možda je važno naglasiti da je njihova simbolika posuđena možda iz bajki, a psihologija tumači da su to možda i faze sazrijevanja i konačne individuacije. Po tome bi sluga označavao djetinjstvo, inferiornost, ovisnost o roditeljskoj skrbi, vitez označava nezrelu hirovitu mladost, a kralj i kraljica zrelost i roditeljstvo. Jasno je da mogu označavati i karaktere i odgovornosti, u svakom slučaju oni predstavljaju ljudske likove pitača i osoba koje ga okružuju.

Što je mala arkana i čemu služe numeričke karte

Tarot čitanje uz numerirane karte male arkane je znatno brže i puno preciznije. Što je mala arkana i čemu služe numeričke karte, pa upravo one objašnjava kako rukujete novcem, znate li ga zaraditi i jeste li rasipnici ili škrtice (diskovi ili novčići, zemlja), ali kako postupate sa ostalom imovinom, hoćete li kupiti kuću, prodati stan, dobiti nasljedstvo ili u igrama na sreću. Pehari (kaleži, voda, emocije podsvijest) pokazuju kako funkcionirate u ljubavi, ostavljate ili vas ostavljaju.

Što je mala arkana i kako znate kakve talente i sposobnosti ima vaše dijete koje se sprema na fakultet ili traži novi posao. Vaši talenti se mogu skrivati u svim numeričkim kartama, ali inteligenciju i analitičnost pokazuju mačevi (zrak), kao i odlučnost. Ali vašu sposobnost i volju da napravite bilo što u vašem životu najbolje pokazuju štapovi (vatra). Dakle, svih četrdeset numeričkih karata u četiri boje su numerirane brojevima od 1 – 10, a simbolika tih brojeva je također važna u ispravnim tumačenjima.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (335 ocjena)