Otvaranje tarota za određeno pitanje koristeći 5 tarot karata + karta zainteresiranog. Ovo otvaranje koristi se kada želite saznati o događajima u vezi s nekim poslom, o određenoj situaciji ili predstojećim događajima.

Iz snopa karata izdvoji se karta zainteresiranog (Čarobnjak ili Visoka svećenica) i stavlja se na desnu stranu stola. Promiješajte karte na uobičajen način i za to vrijeme intenzivno mislite na pitanje. Potom podijelite pet gornjih karata lijevo od Karte zainteresiranog i to na slijedeći način:

Karta 3

Karta 1 Karta 5 Karta 2 Karta zainteresiranog

Karta 4

  • Tarot karta br. 1 tumači se kao utjecaj koji ulazi u igru;
  • Tarot karta br. 2 tumači se kao utjecaj koji počinje da se otkriva;
  • Tarot karta br. 3 tumači se kao dominantni utjecaj u vremenu;
  • Tarot karta br. 4 ukazuje na prirodu bilo kojeg skrivenog utjecaja u poslu – nesvjesne motive drugih, skrivene namjere i sl.
  • Tarot karta br. 5 daje globalnu sliku utjecaja prve četiri karte i ukazuje na prirodu događaja koji se dešavaju i koji će se brzo završiti. Ako je karta 5 neka “dvostruka karta”, onda ukazuje da će se događaj ili problem brzo riješiti na zadovoljavajući način i to uz pomoć osobe čije su karakteristike slične karakteristikama ove karte.
         
Ocjena: 4.7 / 5 (480 ocjena)