Iz snopa tarot karata izdvojimo kartu zainteresiranog, te potom promiješamo karte na uobičajen način. Kartu zainteresiranog stavimo u sredinu, a oko njega podijelimo 12 gornjih karata iz snopa tarot karata i to u suprotnom smjeru od kretanja kazaljki na satu. Prvu kartu stavimo na poziciju koja označava devet sati, drugu osam, treću sedam, itd. tako da posljednju kartu stavimo na poziciju – deset sati.

10
119
12karta8
1zainteresiranog9
26
35
4

Primjer podjele i tumačenja tarota

 • 1 karta na 9 sati – 3 Štapa: govori o životu zainteresiranog o ljubavi,uspjehu i sreći
 • 2 karta na 8 sati – 5 Novčića: financijski položaj zainteresiranog
 • 3 karta na 7 sati – Kočije: sposobnost zainteresiranog za samoizražavanje,komunikaciju s drugima, te njegove mentalne sposobnosti i nesvjesne želje
 • 4 karta na 6 sati – 2 Kaleža: djetinjstvo zainteresiranog
 • 5 karta na 5 sati – Toranj: govori o zadovoljstvu u životu zainteresiranog (ljubav,uspjeh)
 • 6 karta na 4 sata – 3 Kaleža: ukazuje na fizičku konstituciju, zdravstvene probleme i sl. Ova karta simbolizira i odnose sa onima od kojih prima i kojima pruža usluge
 • 7 karta na 3 sata – Obješeni: bliske veze, posebice s bračnim i poslovnim partnerima
 • 8 karta na 2 sata – Papa: ukazuje što sve vezano za smrt utječe na život zainteresiranog npr. nasljedstvo. S druge strane, karta koja padne ima neku čudnu vezu s osobnim obnavljanjem i ceremonijalnom inicijacijom u primitivnim društvima.
 • 9 karta na 1 sat – 9 Mačeva: ukazuje na religijska i filozofska uvjerenja zainteresiranog. Također, ukazuje i na snove, čežnje i želje, izvan materijalnog i ljubavnog života.
 • 10 karta na 12 sati – 4 Mačeva: kako drugi gledaju na zainteresiranog, na njegov status, reputaciju, karijernu, itd. Ukazuje na male opasnosti i nesigurnosti.
 • 11 karta na 11 sati -Kraljica Mačeva: ukazuje na društveni život zainteresiranog, prijateljstva i ambicije.
 • 12 karta na 10 sati – Paž Palica: životne prepreke ili ograničenja. Oprez. Stižu novosti. Ukazuje i na tajno “ja” – skrivenu sklonost zainteresiranog
         
Ocjena: 4.8 / 5 (420 ocjena)