Izračuvanje i tumačenje AKTIVNOG BROJA

numerologija

Aktivni broj računa se dodajući sva slova imena. Taj broj je usko vezan s brojem izražajnosti, a koji potvrđuje ili ojačava tendenciju toga broja.

Npr.  za  MATU JANDRIĆA
M   A   T    O
9 + 1 + 8 + 3=21        21=2+1=3

Aktivan broj Mate Jandrića je 3 što znači da je on originalan, inteligentan i vrlo spretan.

 

TUMAČENJE ZNAČENJA AKTIVNOG BROJA

 • Broj 1: Izumitelj, nervozan, oportunist.
 • Broj 2: Društven, osjećajan, lažno miran.
 • Broj 3: Originalan, inteligentan, spretan.
 • Broj 4: Metodičan radnik, dobar organizator.
 • Broj 5: Pokretan, radoznao, dinamičan.
 • Broj 6: Velikodušan, veseo i pomalo ironičan.
 • Broj 7: Promatrač, tužan i tajanstven.
 • Broj 8: Aktivan, impulzivan i tvrdoglav.
 • Broj 9: Nesebičan, emotivan, senzualan.
 • Broj 11: Siguran u sebe, nervozan, energičan.
 • Broj 22: Ambiciozan i idealist.
         
Ocjena: 4.6 / 5 (513 ocjena)