Numerologija Category

Izračunavanje i tumačenje NASLJEDNOG BROJA

numerologija
Nasljedni broj računa se dodajući sva slova prezimena i u uskoj je vezi s brojem izražajnosti, ali njegov broj je manje važan. Npr.   J    A    N    D    R    I   Ć 5 + 1 +1 + 6 +5 + 4 + 5 = 27         27= 2 + 7 = 9 Nasljedni broj Mate Jandrić je broj 9 a što se tumači da je Mato Jandrić ponosan i [...]

Izračunavanje i tumačenje BROJA ŽIVOTNOG PUTA

numerologija
Broj životnog puta računa se zbrajajući datum rođenja, a označava put našeg života, moguće promjene, spremno dočekivanje mogućih prepreka. Omogućava nam predviđanje našeg ponašanja, a sve prema našim mogućnostima. Ako dobiveni broj odgovara dosadašnjem izračunatom intimnom broju, omogućit će nam ostvarenje intimnih želja. Ako [...]

Izračuvanje i tumačenje AKTIVNOG BROJA

numerologija
Aktivni broj računa se dodajući sva slova imena. Taj broj je usko vezan s brojem izražajnosti, a koji potvrđuje ili ojačava tendenciju toga broja. Npr.  za  MATU JANDRIĆA M   A   T    O 9 + 1 + 8 + 3=21        21=2+1=3 Aktivan broj Mate Jandrića je 3 što znači da je on originalan, inteligentan i vrlo spretan.   TUMAČENJE [...]

Izračunavanje i tumačenje BROJA OSTVARENJA

Numerologija ostvarenje
BROJ OSTVARENJA računa se dodajući suglasnike imena i prezimena, a pokazuje način na koji ostvarujete život. Npr:         M  A  T  O       J  A  N  D  R  I  Ć                    9    8   5   1   6   5    5   =   39           39=3+9=12        12=1+2=3 Broj ostvarenja Mate Jandrića je broj 3 što [...]
Maratela mreže d.o.o. 072/700-700, | Usluge smiju koristiti osobe starije od +18 godina.